Bläddra i vår Catch With Care produktkatalog 2020/2021

Tävlingar

Tävlingsregler och villkor - Fiska med Miuras Guldkant


Tävlingen är avslutad

Tävlingsupplägg

Under perioden 30 april – 7 maj 2020 kan du vara med och tävla om ett exemplar av gäddfiskedraget Miuras Guldkant tillsammans med en guidad fisketur med Stefan ”Trumman” Trumstedt. Tävlingen arrangeras av Svenska Spel genom Triss. Fisketuren sker den 15 maj 2020 i Vänern. Plats och tid bestäms efter väder, vind och rekommendationer med anledning av Corona-viruset (Covid-19).

Vad som ingår i priset
  • Ett exemplar av Miuras Guldkant.
  • En dags fiskeguidning inklusive mat.
  • Resa t/r samt logi.
  • Lån av fiskeutrustning samt flytväst eller flytoverall.
Ansökan

Tävlingen är avslutad

För att delta i tävlingen måste du vara över 18 år. Genom att skicka in en ansökan godkänner du reglerna för denna tävling (se nedan).

Ansökan ska innehålla fullständigt namn, personnummer, boendeort, telefonnummer, e-postadress samt en motivering på max 500 tecken vad guldkant är för dig.

Ansökan skickas till: Tävlingen är avslutad.

Regler

Tävlingen anordnas av AB Svenska Spel. Första tävlingsdag är 30 april 2020 och pågår till och med 7 maj 2020 klockan 23:59. Vinnande tävlingsbidrag meddelas senast tre dagar efter avslutad tävling av Svenska Spel via telefonsamtal eller e-post, samt namn publiceras på www.miurasguldkant.se. Beslutet kan inte överklagas.

Du ansvarar för att ansökan är din egen och inte strider mot annans upphovsrätt. Svenska Spel reserverar sig till rätten att diskvalificera ansökningar som enligt Svenska Spel strider mot upphovsrätten eller som enligt Svenska Spel strider mot tävlingens regler eller på̊ annat sätt är olämpliga. Svenska Spel kan inte heller hållas som ansvarig om ansökan av någon anledning inte tagits emot av Svenska Spel eller kommit bort.

Vinsten i denna tävling, som har ett värde på cirka 15 000 SEK, kan inte bytas mot kontanter eller andra produkter. Ej heller kan vinsten utnyttjas under andra datum än det ovan angivna (se undantag nedan om Covid-19) och vinsten kan inte överlåtas till annan än vinnaren. Vinnaren svarar för eventuell vinstskatt.

Tävlingen är endast öppen för privatpersoner, ej näringsidkare eller anställda hos Svenska Spel (eller familjemedlemmar i samma hushåll som den anställde). För att delta måste du vara 18 år eller äldre.

Covid-19

Svenska Spel reserverar sig för omständigheter som bolaget inte kan påverka. Det är viktigt att vi alla tar ett ansvar för att inte sprida Coronaviruset (Covid-19) i samhället. Fisketuren kommer att genomföras enligt gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och lokala föreskrifter. Innebär det att fisketuren inte kan genomföras 15 maj sker dialog med vinnaren om att genomföra den vid annat tillfälle och/eller med ett annat upplägg.

Fisketuren kommer att dokumenteras med både ljud och bild. Genom att delta i tävlingen godkänner deltagaren att de personuppgifter som lämnats till Svenska Spel i samband med tävlingen kommer att registreras av Svenska Spel i syfte att administrera tävlingen. Samtycke ges även enligt lagen (1978:800) om namn och bild i reklam.

Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt och kommer, med undantag för publicering på internet, inte att lämnas ut till tredje man. Uppgifterna kommer att raderas efter att tävlingen har slutförts. För information om vilka personuppgifter som behandlas, och för rättelse av felaktiga uppgifter, kan deltagaren kontakta Svenska Spels kundservice enligt nedan.

Ansvarig tävlingsledare är Johan Svensson och Catharina Krinkels (Svenska Spel). Vid frågor kontakta Svenska Spel på 0770-11 11 11 eller via svenskaspel.se. Glöm inte att uppge att det gäller tävlingen ”Fiska med Miuras Guldkant”.

Ansvar

Svenska Spel tar inte ansvar för eventuella tekniska problem med deltagandet som beror på den tävlandes datorutrustning, mobiltelefon, internetuppkoppling eller motsvarande. I händelse av dispyt om regler, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Svenska Spels beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller vidare diskussion kommer att inledas.

Tryckfel och oavsiktliga missförstånd

Svenska Spel eller andra parter som medverkar direkt eller indirekt i denna tävling ansvarar inte för eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med tävlingen.

Övriga villkor

Vinnaren ansvarar själv för relevant person- och olycksfallsförsäkring. Samtliga aktiviteter i samband med att vinsten konsumeras sker på̊ egen risk.

Triss är ett spel från AB Svenska Spel. Åldersgräns är 18 år. Stödlinjen 020-81 91 00. Spelalagom.se

Dela
Kontor Djupdalsvägen 1,
192 51 Sollentuna, Sweden
Tel +46 8 761 06 00
Fax +46 8 761 06 01
Lager Strängen 9B,
732 31 Arboga, Sweden
Tel +46 8 761 06 00
Fax +46 589 161 00
ÅF-login
Hemsidan utvecklades av Andreas Liljefelt